Slide

NGUYỄN QUỐC HUY - CHUYÊN GIA ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH, BẤT ĐỘNG SẢN & CHỨNG KHOÁN

Sau 10 năm học tập, làm việc, nghiên cứu và trải nghiệm trong môi trường kinh doanh quốc tế, tôi có một tâm nguyện được trở về để thực hiện một sứ mệnh thiêng liêng đó là khát vọng cháy bỏng kiến tạo một cuộc sống thịnh vượng cho khách hàng, đối tác và cộng đồng thông qua việc Tư vấn, Đào tạo và Huấn luyện Doanh nghiệp. Thay đổi và định nghĩa lại phương pháp tư duy, hệ thống quản trị, mô hình kinh doanh, chăm sóc khách hàng, xây dựng thương hiệu và phát triển bền vững cho cộng đồng Doanh nghiệp trong lĩnh vực Tài chính, Bất động sản nhằm nghiên cứu và tạo lập các sản phẩm,dịch vụ mang đẳng cấp quốc tế tất cả vì một Việt Nam Thịnh Vượng

HOẠCH ĐỊNH & PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC THEO CHUYÊN GIA NGUYỄN QUỐC HUY

Balanced Scorecard Vietnam (BSV) cung cấp các dịch vụ tư vấn cho các doanh nghiệp, chính quyền và tổ chức phi lợi nhuận tại Việt Nam, Lào và Cam-pu-chia.

Chúng tôi sẽ cùng khách hàng kiến tạo nên một hệ thống quản trị hiệu quả và hoạt động bền vững nhằm thúc đẩy quá trình thực thi chiến lược và nâng cao hiệu quả hoạt động tổng thể của tổ chức.

Những lĩnh vực tư vấn:

Đánh giá hệ thống quản trị chiến lược theo phương pháp Balanced Scorecard

Thiết kế và xây dựng hệ thống quản trị chiến lược theo phương pháp Balanced Scorecard

Triển khai và vận hành hệ thống quản trị chiến lược theo phương pháp Balanced Scorecard

Quản trị và duy tu hệ thống quản trị chiến lược theo phương pháp Balanced Scorecard

Chi tiết >>

Đào tạo chuyên gia

VỀ NGUYỄN QUỐC HUY

Sau 10 năm học tập, làm việc, nghiên cứu và trải nghiệm trong môi trường kinh doanh quốc tế, tôi có một tâm nguyện được trở về để thực hiện một sứ mệnh thiêng liêng đó là khát vọng cháy bỏng kiến tạo một cuộc sống thịnh vượng cho khách hàng, đối tác và cộng đồng...