Chuyên gia Nguyễn Quốc Huy – Tư vấn chiến lược Tâm Đức Group giai đoạn 2020 – 2025

Tại Hội nghị “Sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020” được tổ chức bởi Công ty cổ phần Tâm Đức Cẩm Phả (Tâm Đức Group) vào ngày 03 tháng 10 năm 2020. Trong phần Tư vấn chiến lược phát triển […]

Thứ Tư, Tháng Mười 7, 2020