Về chuyên gia

GIỚI THIỆU VỀ CHUYÊN GIA NGUYỄN QUỐC HUY

Sau 10 năm học tập, làm việc, nghiên cứu và trải nghiệm trong môi trường kinh doanh quốc tế, tôi có một tâm nguyện được trở về để thực hiện một sứ mệnh thiêng liêng đó là khát vọng cháy bỏng kiến tạo một cuộc sống thịnh vượng cho khách hàng, đối tác và cộng đồng thông qua việc Tư vấn, Đào tạo và Huấn luyện Doanh nghiệp. Thay đổi và định nghĩa lại phương pháp tư duy, hệ thống quản trị, mô hình kinh doanh, chăm sóc khách hàng, xây dựng thương hiệu và phát triển bền vững cho cộng đồng Doanh nghiệp trong lĩnh vực Tài chính, Bất động sản nhằm nghiên cứu và tạo lập các sản phẩm,dịch vụ mang đẳng cấp quốc tế tất cả vì một Việt Nam Thịnh Vượng Chi tiết >>

ĐỐI TÁC & KHÁCH HÀNG

Với những thành tựu đã đạt được, Hai Phat Land đang được đánh giá là một trong những Tập đoàn kinh tế tư nhân hùng mạnh, có chiến lược phát triển bền vững và năng động, có tiềm lực hội nhập quốc tế để vươn lên tầm khu vực và thế giới.